Get Adobe Flash player

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/17

Zarządzenie nr 2/2016

z dnia  12 października 2016r.

Dyrektora Gimnazjum w Bobrownikach im. Ziemi Dobrzyńskiej

w sprawie określenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017

  

Na podstawie par. 5 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. NR 46 poz. 432 z póź. zm.) ustalam 8 dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Są to:  31 października 2016r., 2 listopada 2016r., 19-21 kwietnia 2017r., 2 maja 2017r., 4 maja 2016r., 16 czerwca 2017r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Ogłoszenie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Gimnazjum w Bobrownikach im. Ziemi Dobrzyńskiej.