Get Adobe Flash player

Bezpieczeństwo Ekologiczne Gminy

 

 

Szymon Głowiński zajął II miejsce w Konkursie  pn. Bezpieczeństwo Ekologiczne Gminy organizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe Salutaris i Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem  w Tucholi.

Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Jako cel Konkursu organizatorzy wyznaczyli wzrost świadomości ekologicznej wśród młodzieży szkolnej.

Konkurs składał się z dwóch etapów. W I etapie uczestnicy zgłaszali do Konkursu prezentacje lub referaty pt.”Moja miejscowość bezpieczna ekologicznie” lub „Moja miejscowość niebezpieczna ekologicznie, czyli o źródłach zagrożeń zdrowia i życia mieszkańców”. W II etapie liczyły się odpowiedzi na pytania.

Opiekunem dydaktycznym była pani Małgorzata Sierakowska. Gratulujemy.