Get Adobe Flash player

Bardzo dobre wyniki uczniów

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w 2013r.

W tabeli podano średnie wyniki uczniów dla szkoły, kraju, województwa kujawsko-pomorskiego.

Część egzaminu

Wynik szkoły

stanin

kraj

województwo

historia i wos

56,7%

5

58%

56,27%

język polski

63,3%

6

62%

60,78%

przedmioty przyrodnicze

60%

6

59%

57%

matematyka

54,6%

7

48%

46%

język angielski podstawowy

79,4%

8

63%

63%

język angielski rozszerzony

66,9%

 

45%

43%

język niemiecki podstawowy

51,9%

4

58%

55%

język niemiecki rozszerzony

93%

 

40%

37%